ຂຶ້ນຊື່ວ່າຜູ້ຊາຍແລ້ວທຸກຄົນຍ່ອມມີຄວາມເຈົ້າຊູ້ໃນຕົວ ແລະ ເພາະຄວາມເຈົ້າຊູ້ນີ້ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງທົ່ວໆໄປ ຫຼົງມີໃຈໄປກັບຜູ້ຊາຍ ຈົນບາງຄົນເຖິງກັບມີນ້ຳຕາ
ມື້ນີ້ມີເຄັດລັບທີ່ຈະລ້ອມເສືອເຂົ້າກັບດັກມາຝາກ
5 ວິທີຈັດການກັບຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ລ້ຽງເສືອແບບໃດໃຫ້ກາຍເປັນແມວ ວ່າຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່
1. ເອົາຊະນະດ້ວຍຄວາມເປັນທຳມະຊາດ
ຄວາມເປັນທຳມະຊາດຂອງສາວໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງຄົນອື່ນນອກຈາກເຈົ້າໄດ້ ຍ່າພະຍາຍາມເປັນຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົນເອງ ເພາະຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ຮູ້ທັນທີວ່າເຈົ້າຂີ້ຕັວະ ເມື່ອເຂົາຮູ້ເຊັ່ນນັ້ນ ເຈົ້າຈະກາຍເປັນຜູ້ຍິງທົ່ວໆໄປທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຂົາ
2. ປ່ອຍເສືອເຂົ້າປ່າ
ຖ້າຢາກເຈົ້າຊູ້ ເຊີນ!!! ບໍ່ໄດ້ເວົ້າໃສ່ແຕ່ນີ້ຄືການປ່ອຍເສືອເຂົ້າປ່າ ຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫຍ່ ເລິກໆມີຄວາມຍໍາເກງ ໃນຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈໃນເລື່ອງຄວາມເຈົ້າຊູ້ຂອງເຂົາ ເພາະຖ້າເຈົ້າຍິ່ງ ໂວຍວາຍ ເປັນນາງມານຮ້າຍ ເຂົາຈະອຶດອັດແລະ ສ້າງເລື່ອງຕັວະເພື່ມຂຶ້ນ “ຈົ່ງ ນິ່ງສະຫງົບ ເພື່ອຢຸດການເຄື່ອນໄຫວ” ສຸພາສິດນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ສະເໝີ
3. ຢຸດເວົ້າປະຊົດປະຊັນ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ
ການ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ຢຸດຄວາມເຈົ້າຊູ້ ຢ່າຄິດວ່າເຈົ້າເຮັດໄດ້ຂ້ອຍກໍ່ເຮັດໄດ້ ເພາະຈັງໃດເຮົາກໍ່ເປັນຜູ້ຍິງ ເກີດຫຍັງຂຶ້ນມາເຈົ້າຈະກາຍເປັນຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃນສາຍຕາຂອງເຂົາເລີຍ ປ່ຽນເປັນເອົາໃຈໃສ່ແລະເຮັດແຕ່ສິ່ງດີໆ ໃຫ້ເຂົາປະທັບໃຈແບບທີ່ຜູ້ຍິງຄົນອື່ນໆບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນຈະດີກວ່າ
4. ເຂົ້າໃຈທຳມະຊາດຂອງຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້
ຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການຄົນເອົາໃຈຕະຫຼອດເວລາ ແລະຕ້ອງການເປັນທີຍອມຮັບຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍລວມທັງເພດກົງກັນຂ້າມອີກດ້ວຍ ໃນບາງທີເຮົາຕ້ອງສະໜັບສະໜູນເວລາເຂົາເຮັດຫຍັງພະຍາຍາມເປັນຜູ້ດູແລເພາະນັ້ນຖືເປັນການສ້າງໃຫ້ເຂົາເປັນ ສຸພາບບຸລຸດ ດ້ວຍຄວາມພູມໃຈຂອງເຂົາເອງ ແລະ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແລະ ເຊື່ອໝັ້ນໃນສັກກະຍະພາບແລະຄວາມຄິດຂອງເຂົາໜ້ອຍຫຼາຍພຽງໃດ
5. ເປັນຜູ້ຕາມແລະເປັນຜູ້ນຳໃນບາງຄັ້ງ ໃນເລື່ອງຂອງພາລະກິດຄວາມສຳພັນ
ເລື່ອງນີ້ຖືວ່າເປັນເລື່ອງສຳຄັນເພາະຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ມັກຈະສະແຫວງຫາຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ລວມເຖິງເລື່ອງເທິງຕຽງດ້ວຍ ການເປັນຜູ້ຕາມແດ່ແລະກາຍມາເປັນຜູ້ນຳແດ່ ໃນເລື່ອງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີສະເນ່ໜ້າຄົ້ນຫາຕະຫຼອດເວລາ ຈິດຂອງຜູ້ຍິງມີຫຼາຍເຫຼັ້ມກວຽນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຫວານຊ່ອນສົ້ມ ຫຼື ສຽວຈົນເຂັດແຂ້ວ ງັດອອກມາໃຊ້ເຖີດ
ການປາບຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ອາດຈະຍາກໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສອນວ່າບໍ່ໃຫ້ຮັກຕົນເອງເດີ
ແຕ່ຖ້າຢາກເປັນແຟນກັບຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ ສິ່ງທຳອິດເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈໃນລະດັບໜຶ່ງແລ້ວວ່າ ເຮົາຕ້ອງເສຍໃຈຢູ່ແລ້ວ
ແຕ່ຖ້າເຮົາມີສະຕິ ຄວບຄຸມອາລົມໄດ້ ບໍ່ໂວຍວາຍຈົນເກີນໄປ ຮັບຮອງວ່າ “ເສືອທີ່ວ່າຮ້າຍກໍ່ກາຍເປັນລູກແມວດີໆນີ້ເອງ”