ຮອງຜູ້ອຳນວຍການກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນປະກາດການແຈ້ງເຕືອນໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ເມືອງຫຼວງປັກກິ່ງ ໂດຍລະບຸວ່າ : ເມືອບໍ່ດົນມານີ້ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຄຸກຄາມພົນລະເມືອງຈີນໃນສະຫະລັດຢ່າງຕໍ່ເນືອງ ໂດຍການກວດສອບການເຂົ້າ ແລະ ອອກປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນືອງ ລວມເຖິງການສອບປາກຄຳເຖິງບ້ານ.

ທ່ານໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ : ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຢ້ຳເຕືອນໃຫ້ພົນລະເມືອງຈີນ ແລະ ບໍລິສັດສັນຊາດຈີນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພີ່ມລະດັບຄວາມປອດໄພ ລະມັດລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.