ເຂດຊາຍແດນ ລາວ ທີ່ຕິດຕໍ່ກັບຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນເຂດອັດຕະປືນັ້ນ ກໍເປັນເຂດທີ່ມີການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ຂົນສົ່ງໄປຫວຽດນາມ ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ລວມແຂວງພາກເໜືອ ຜົ້ງສາລີ ແລະ ຫຼວງນໍ້າທາ ນັ້ນ ກໍຄືເຂດທີ່ມີການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ຂົນສົ່ງໄປ ຈີນ ,ສ່ວນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງເຖິງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ ພາຍໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ໄດ້ມີການວ່າຈ້າງປະຊາຊົນ ລາວ ໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ລັກລອບຂົນສົ່ງໄປຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ ໃນຕອນກາງຄືນນັ້ນຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ເປັນປະຈໍາເລື້ອຍມາ.

ທັງນີ້ໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ ນັບຈາກເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງປິດໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ 1,545 ແຫ່ງຈາກການກວດກາທັງໝົດ 2,857 ແຫ່ງ ໃນນີ້ເປັນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງ 355 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ 1,190 ແຫ່ງ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງກວດພົບການລະເມີດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍເຖິງ 630 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ 700 ຄົນລວມເຖິງພະນັກງານລັດດ້ວຍ 421 ຄົນແລະ ສັ່ງປິດໂຮງເລື່ອຍ 1,206 ແຫ່ງ.