ນັກມວຍລາວກ້າວໄກສ້າງຜົນງານ ດີຕໍ່ເນື່ອງ ຫລ້າສຸດໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ ເພັດພັນແທ້ ເອັມພຣາຍຢີ້ມ ນັກມວຍລາວ ເອົາຊະນະ ດາວພິຈິດ ສິດເຈ້ມຽວ ໃນລານການ ມວຍໄທ Battle ປະຈໍສວັນທີ 28 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ທີ່ປະເທດໄທ