ບ້ານເມືອງເຮົາ ສັງຄົມປະຈຸບັນ ບັນຫາທຸກບັນຫາບໍ່ມີທາງອອກ ຄົນນັບມື້ໃຊ້ວີທີຂ້າໂຕຕາຍເປັນທາງອອກທີ່ພວກເຂົາຄີດວ່າມັນດີສຸດຍອດ

ນີ້ກໍ່ຄືອີກໜື່ງເຫດການໃໝ່ໃນວົງການຂ້າໂຕຕາຍບ້ານເຮົາ
ຄືເອົາມີດຈີ້ຄໍໂຕເອງຢ່າງຕາມທາງຕອນນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕີດຕາມແລະຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂສະຖານະການຢູ່

ເລື້ອງຈີງຜ່ານສື່ ນີ້ ແມ່ນເວລາ11:30 ວັນທີ18/07/2019 ຢູ່ທີ່4ແຢກໄຟແດງໜອງດ້ວງສາເຫດຢັງບໍ່ຮູ້ເທື່ອ